היטל השבחה

דף הבית / שירותי המשרד / היטל השבחה

היטל ההשבחה הינו תשלום הנדרש ע"י הוועדה המקומית עפ"י חוק התכנון והבנייה, התוספת השלישית.

 

היטל השבחה הינו תשלום חובה אותו מטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על בעלי זכויות במקרקעין בעקבות עליית שוויים של מקרקעין בדרך של אישור תכנית בניין עיר (תב"ע), מתן הקלה או התרת שימוש חורג (שימוש החורג מהמטרה העיקרית שהוגדרה בתכנית בניין עיר ו/או היתר בנייה).

 

שיעור ההיטל הוא מחצית מההשבחה, אשר מוערכת על ידי שמאי הוועדה המקומית.

 

בקשת פטור מהיטל השבחה או ערעור על גובה היטל השבחה אפשריים באמצעות שמאי מקרקעין וכדאי לפנות לשמאי מקרקעין לבחינת כדאיות הגשת ההשגה.


 

שומת היטל השבחה

 

למשרדנו, משרד שמאות מקרקעין אירית ונונו, ניסיון רב בטיפול בהפחתת עלות היטל השבחה.
היכרות מעמיקה עם השטח ושומות שנערכו בכל הארץ בין היתר תל אביב, יפו, רמת גן, כפר סבא, ירושלים, פתח תקווה, מעניקות לכם את היכולת להיות בראש שקט ולהיות סמוכים ובטוחים שבחרת באנשי מקצוע מיומנים ומקצועיים שיפעלו למענכם. 

 

המשרד נותן שירותים של הכנת "שומה אחרת" להיטל השבחה וייצוג בפני שמאי מכריעשירותי ייעוץ והכנת חוות דעת לאומדן היטל השבחה צפוי, טרם מכירה/רכישה/בקשה להיתר בנייה.
שירותי הזמנת שומת היטל השבחה מהועדה המקומית.

חישוב היטל השבחה

 

ככלל, שיעור היטל ההשבחה הינו כמחצית מעליית השווי של המקרקעין שנוצרה כתוצאה מההשבחה.

 

שמאי מטעם הוועדה המקומית מבצע הערכת השבחה, מחשב את ערך הנכס לאחר ההשבחה לעומת ערך הנכס בטרם התבצעה השבחת המקרקעין. חישוב היטל ההשבחה נערך לפי ההפרש בין השווי במצב חדש לעומת השווי במצב קודם.


המועד הקובע לחישוב ההשבחה הינו יום אישור התכנית, ההקלה או השימוש החורג, המשביחים את המקרקעין.

 

חישוב היטל השבחה – דוגמה להמחשה

אושרה תכנית לתוספת חדר על הגג בשטח של 23 מ"ר. נניח ותכנית זו השביחה את הנכס ב100,000 ₪ יהיה על בעל הזכויות לשלם היטל השבחה בגובה השווה למחצית סכום ההשבחה- 50,000 ₪.
סכום זה הנערך נכון ליום אישור התכנית יוצמד למדד תשומות הבניה או למדד המחירים לצרכן (הנמוך מביניהם) וזאת עד למועד המימוש בו נדרשת חובת התשלום בדמות היטל ההשבחה, מועד המימוש מתייחס בד"כ למועד מכירת הנכס או הוצאת היתר בנייה.

 

פטור מהיטל השבחה

 

עפ"י החוק, ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה, בין היתר במקרים כדלקמן:

  • השבחה במקרקעין למגורים בשכונת שיקום
  • השבחה במקרקעין למגורים ביישובים מוכרזים
  • השבחה במקרקעין למגורים באזור שיקום
  • הרחבה של דירת מגורים בשטח של עד 140 מ"ר, בתנאים מסוימים אותם קבע המחוקק
  • השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות, לצורך התאמות נגישות
  • השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים, שניתן מכוח תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38), תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית המתאר הארצית, תכנית אחרת המאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה; פטור מהיטל השבחה לפי פסקת משנה זו יחול רק לגבי חדר מגורים כאמור הצמוד לדירה שתיווסף לפי התכניות האמורות לעיל

 

ערעור על היטל השבחה

 

מיד עם קבלת הודעת חיוב בגין היטל השבחה (קבלת שומת היטל השבחה) כדאי לפנות לשמאי מקרקעין אשר יבחן את כדאיות הגשת ערעור על היטל השבחה (בעגה המקצועית הגשת השגה על חבות היטל ההשבחה ו/או על גובה היטל ההשבחה).

 

שמאי מקרקעין יבחן בקפידה את השומה ויאתר אם נפלה טעות בגינה ניתן להגיש בקשה לתיקון ויבחן ההיתכנות הכלכלית להגשת שומת השגה.

 

ישנם שני מסלולים להגשת השגה, מסלול להגשת השגה בגין עצם החיוב וגובה ההיטל ומסלול שני המאפשר הגשת השגה על גובה החיוב בלבד.

 

ניתן לפנות למועצת שמאי המקרקעין תוך 45 יום בבקשה למינוי שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב או לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

 

על החלטה של שמאי מכריע ניתן להגיש ערר בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, תוך 45 יום.

 

לצורך בדיקת היתכנות כלכלית להגשת שומת השגה, יש להעביר אלינו את מכתב הדרישה והשומה.

 

היטל השבחה שמאי מקרקעין

 

מדובר בתהליך אשר דרוש בו שמאי מקרקעין שידע לנתח את הדברים לעומקם ולתת חוות דעת מקצועית שעתידה לחסוך ממון רב למגיש הבקשה.
כמו כן, עם ליווי של שמאי מקרקעין תוכלו לבחור במסלול הנכון והמיטבי עבורכם, מתוך מקום של ידיעה והבנה.

הליך הערעור על היטל ההשבחה נעשה באמצעות פנייה למוסד השמאים המכריעים וועדות הערר המחוזיות להיטל השבחה. רצוי מאוד שיהיה לצדך שמאי מקרקעין מקצועי שיודע כיצד לעשות זאת נכון ובאופן המיטיב עם הלקוח.

 

היטל השבחה – מועד תשלום

 

מועד התשלום הינו בעת מימוש הזכות במקרקעין או חלק מהזכות במקרקעין.
מימוש זכויות מוגדר – קבלת היתר, מתן הקלה, התרת שימוש חורג, התחלת שימוש בפועל, העברת זכויות במקרקעין.
חובת התשלום בגין היטל השבחה חלה על מי שמחזיק בנכס בעת אישור התכנית המשביחה.
כמובן כי יש חריגים והזכות ניתנת להעברה לתשלום על ידי הקונה במידה ויש הסכמה לכך בין הצדדים במסגרת הסכם מכר.

 

היטל השבחה – חשוב לדעת

 

לפני מכירת נכס מקרקעין יש לדעת האם המוכר חייב במס שבח והיטל השבחה וכמו כן להבחין בין השניים. עם שמאי מקרקעין תוכלו להיות בטוחים כי יהיה לכם ליווי של איש מקצוע שישרת את האינטרסים שלכם ויאפשר לכם להיות בראש שקט לאורך כל התהליך.

 

 

מחפשים שירות אישי, מקצועי ואמין? התקשרו!

לפרטים נוספים צרו קשרהיטל השבחה
למידע וייעוץ מקצועי