היטל השבחה

דף הבית / שירותי המשרד / היטל השבחה

היטל השבחה – מהו? ומה חשוב לדעת בעניינו?

 

היטל ההשבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית עפ"י חוק התכנון והבנייה, התוספת השלישית.

 

היטל השבחה הוא תשלום חובה, שמטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על בעלי זכויות במקרקעין בעקבות עליית שוויים של מקרקעין.


היטל השבחה מוטל בדרכים שונות: בדרך של אישור תכנית בניין עיר (תב"ע), מתן הקלה או התרת שימוש חורג מהמטרה העיקרית שהוגדרה בתוכנית בניין עיר או היתר בנייה.

 

שיעור ההיטל הוא מחצית מההשבחה, אשר מעריך שמאי הוועדה המקומית.

 

שמאי מקרקעין יכול להגיש בקשת פטור מהיטל השבחה או ערעור על גובה היטל השבחה.

 

לבחינת כדאיות הגשת ההשגה, כדאי לכם לפנות אל שמאי מקרקעין.

 

שומת היטל השבחה

 

למשרדנו ניסיון רב בהפחתת עלות היטל השבחה. אנו מכירים היכרות מעמיקה את השטח ועורכים שומות ברחבי הארץ גם בערים: תל אביב, יפו, רמת גן, כפר סבא, ירושלים ופתח תקווה.

 

בחרו ב"ראש שקט" אנשי מקצוע מיומנים, מקצועיים ועתירי ניסיון, הפועלים למענכם במלוא המרץ. משרדנו ישרת אתכם בנושאים הבאים: מכין "שומה אחרת" להיטל השבחה וייצוג בפני שמאי מכריע, נותן שירותי ייעוץ והכנת חוות דעת לאומדן היטל השבחה צפוי לפני מכירה, רכישה או בקשה להיתר בנייה, ומעניק שירות של הזמת שומת היטל השבחה מהוועדה המקומית.

 

חישוב היטל השבחה

ככלל, שיעור של היטל ההשבחה הוא מחצית מעליית השווי של המקרקעין, שנוצרה מההשבחה.

שמאי מטעם הוועדה המקומית מבצע הערכת השבחה כך: הוא מחשב את ערך הנכס לאחר ההשבחה לעומת ערך הנכס בטרם התבצעה השבחת המקרקעין.
חישוב היטל השבחה נערך לפי ההפרש בין השווי של המקרקעין במצב החדש לעומת השווי במצב הקודם.


המועד הקובע לחישוב ההשבחה הוא יום אישור התכנית, ההקלה או השימוש החורג, המשביחים את המקרקעין.

 

חישוב היטל השבחה – דוגמה להמחשה

 

אושרה תוכנית לתוספת חדר על הגג בשטח של 23 מ״ר, ותוכנית זו השביחה את הנכס ב-100,000 ₪.

 

על בעל הזכויות לשלם היטל השבחה בגובה מחצית סכום ההשבחה – 50,000 ₪.

 

סכום זה הנערך נכון ליום אישור התוכנית, יוצמד למדד תשומות הבנייה או למדד המחירים לצרכן – הנמוך מביניהם עד מועד המימוש, שבו נדרשת חובת התשלום בדמות היטל ההשבחה.


לרוב מועד המימוש הוא מועד מכירת הנכס או מועד הוצאת היתר בנייה.

 

פטור מהיטל השבחה

 

על-פי חוק ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה גם במקרים כדלקמן:

 • השבחה במקרקעין למגורים בשכונת שיקום.
 • השבחה במקרקעין למגורים בישובים מוכרזים.
 • הרחבה של דירת מגורים בשטח של עד 140 מ״ר, בתנאים מסוימים שקבע המחוקק.
 • השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות להתאמת נגישות.
 • השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או היתר להרחבה של דירת מגורים, שניתנו מכוח התוכניות הבאות: תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ״א 38); תוכנית מפורטת שהוכנה על-פי ההוראות של תוכנית המתאר הארצית; תוכנית אחרת המאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה. פטור מהיטל השבחה לפי פסקת משנה זו יחול אך ורק על חדר מגורים הצמוד לדירה, שתיווסף לפי התוכניות האמורות לעיל.

 

פטור מהיטל השבחה תל אביב

 

ערעור על היטל השבחה

 

מיד עם קבלת חיוב בגין היטל השבחה – קבלת שומת היטל השבחה, כדאי לפנות לשמאי מקרקעין שיבחן את כדאיות הגשת הערעור על היטל השבחה. בעגה המקצועית – הגשת השגה על חבות השבחה או על גובה היטל ההשבחה. שמאי מקרקעין יבחן בקפידה את השומה ויבדוק אם נפלה בה טעות, שבגינה ניתן להגיש בקשה לתיקונה. זאת ועוד שמאי מקרקעין יבחן את ההיתכנות הכלכלית להגשת שומת השגה.

 

ישנם שני מסלולים להגשת השגה: מסלול להגשת השגה בגין עצם החיוב וגובה ההיטל ומסלול שני, הגשת השגה על גובה החיוב בלבד. ניתן לפנות אל מועצת שמאי המקרקעין בתוך 45 יום בבקשה למינוי שמאי מכריע, שיעריך את גובה החיוב או אל וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

 

על החלטה של שמאי מכריע, ניתן להגיש ערר בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 יום.

לצורך בדיקת היתכנות כלכלית להגשת שומת השגה, יש להעביר אלינו את מכתב הדרישה ואת השומה.

 

היטל השבחה – שמאי מקרקעין

 

הליך הערעור על גובה היטל השבחה נעשה בפנייה למועצת השמאים בבקשה למינוי שמאי מכריע וייצוג בפני שמאי מכריע. לכן רצוי מאוד שיעמוד לצדך שמאי מקרקעין מקצועי ואמין, הפועל לטובתם המרבית של לקוחותיו.

ערעור על היטל השבחה נעשה באמצעות בפנייה למועצת השמאים בבקשה שימנה שמאי מכריע וייצוג בפני שמאי מכריע.
לכן רצוי מאוד שיעמוד לצדך שמאי מקרקעין מקצועי ואמין, הפועל לטובתם המרבית של לקוחותיו.

 

היטל השבחה מועד תשלום

 

התשלום נעשה בעת מימוש הזכות במקרקעין או חלק מהזכות במקרקעין. מימוש זכויות מוגדר קבלת היתר, מתן הקלה, התרת שימוש חורג, התחלת שימוש בפועל, העברת זכויות במקרקעין. חובת התשלום בגין היטל השבחה חלה על המחזיק בנכס בעת אישור התוכנית המשביחה. אולם ניתן להעביר את היטל ההשבחה לקונה הנכס, אם הדבר מוסכם על שני הצדדים במסגרת התנאים של הסכם המכר.

 

היטל השבחה – חשוב לדעת

 

לפני מכירת נכס מקרקעין יש לדעת, אם המוכר חייב במס שבח ובהיטל השבחה ולהבחין בין השניים.


ליווי של שמאי מקרקעין מקצועי יבטיח את האינטרסים שלכם ויאפשר לכם ולבצע את ההליך בביטחון, ב״ראש שקט״. 

מחפשים שירות אישי, מקצועי ואמין? התקשרו!

לפרטים נוספים צרו קשר

  היטל השבחה

  תפריט נגישות

  למידע וייעוץ מקצועי