פירוק שיתוף במקרקעין

דף הבית / שירותי המשרד / פירוק שיתוף במקרקעין

חוק המקרקעין – בעלות משותפת במקרקעין

סעיף 27 לחוק המקרקעין קובע כי בבעלות משותפת במקרקעין בעלותו של כל שותף במקרקעין מתפשטת בכל אתר במקרקעין ואין לכל שותף חלק מסוים בהם.
עם זאת, קיימת זכות בסיסית לפירוק שיתוף במקרקעין.
לפיכך, אם ירשתם מקרקעין יחד עם שותפים נוספים וברצונכם לחלק את שווי הזכויות בנכס בעזרת איזון נכון וליווי מקצועי, פירוק שיתוף מקרקעין בצורה הוגנת ושוויונית אפשרי בהחלט.

פירוק שיתוף במקרקעין נדרש במקרים רבים, במסגרת פירוק שותפות עסקית, פרידה של בני זוג וחלוקת רכושם, חברות שפשטו רגל וגם יורשים שבעל כורחם שותפים לנכס יחד עם אחרים.

 

 

תפקיד שמאי בפירוק שיתוף מקרקעין


שמאי מקרקעין הינו הסמכות לקביעת שווי הנכסים המחולקים. השמאי בוחן את המצב התכנוני של הנכס יחד עם ההיבט המשפטי והפיזי, וקובע האם ניתן לבצע חלוקה בעין (הסבר בהמשך) או לבצע פירוק על פי חלוקת שווי. במקרים של חלוקה בעין יקבע שמאי מקרקעין האם יש צורך בתשלומי איזון ואם כן יקבע את גובהם. במקרים של חלוקת שווי יקבע השמאי את ערך הנכס לביצוע החלוקה.


בסיכום עבודתו מציג שמאי המקרקעין דוח שומה בו מפורט שווי הנכס על חלקיו השונים ואת הייחסיות בהתאם לשותפות במקרקעין.

כל שותף במקרקעין זכאי לדרוש את החלק המגיע לו במקרקעין בכל עת ועל פי החוק. גם אם בבעלות אותו שותף נתח קטן מהזכויות במקרקעין. כמובן שכמו בכל שותפות הסכמת שאר השותפים עתידה להקל מאוד על התהליך. אם קיימת הסכמה לבקשת פירוק שיתוף במקרקעין אז ניתן לעשות את ההליך במהירות רבה.

 

 

פירוק שיתוף במקרקעין -"חלוקה בעין"

 

חלוקה בעין אפשרית במקרים בהם ניתן להפריד את הנכס למספר חלקים בהתאם לחלוקת הבעלות. אם הדבר אפשרי אז חלוקה פיסית של הנכס בין השותפים הינה אופציה אידיאלית. בחוק מכונה הליך זה חלוקה בעין ובית המשפט רשאי לקבוע תשלומי איזון לצורך השוואת חלקיהם של השותפים. לדוג' בבעלות בעל ואישה שתי דירות בעלות ערך כספי שונה ויש להם חלק שווה ברכוש. השותף אשר קיבל את הדירה בעלת הערך הגבוה ישלם את תשלום איזון להשוואת החלקים.

 

 

פירוק שיתוף במקרקעין – חלוקת שווי

חלוקת שווי הנכס על פי חלקו היחסי של כל שותף (אחוז אחזקתו). בין אם הנכס נמכר לצד שלישי או לאחד מהשותפים תתחלק התמורה בהתאם ליחסיות בבעלות על הנכס.

פירוק שיתוף במקרקעין

מחפשים שמאית מקרקעין מקצועית, אמינה עם יחס אישי? התקשרו!

למידע וייעוץ מקצועי