שמאי מקרקעין | שמאות מקרקעין - אירית ונונו

בדיקות מקיפות של שמאי מקרקעין

אירית ונונו – שמאית מקרקעין וכלכלנית (MBA). משרד שמאות מקרקעין ייעוץ כלכלי וניהול נכסים. המשרד מתמחה בשמאות לנכסי נדל"ן שונים.

אנו מבצעים בדיקות מקיפות לנכסי מקרקעין ובהתאם לכך מוציאים דוח שמאות מקרקעין מפורט. אנו מייצגים את הלקוחות מול הרשויות השונות, זאת כדי לשרת את האינטרסים של הלקוח בהתנהלות מול הרשויות. דפוס ההתנהלות שלנו מול הגורמים העירוניים והגורמים הממשלתיים מתבצע באופן מקצועי ביותר תוך הקפדה על מלוא החוקים, הנהלים והכללים.

בהתאם לדוח שמאי  נקבע מחירו של הנכס, נקבעים דמי שימוש ראויים, נקבע גובהם של תשלומי המס כמו מס שבח למשרד האוצר והיטל השבחה לרשות העירונית.

אנו מכינים דוחות שמאי מקרקעין בתל אביב . בעיר תל אביב קיימת מורכבות ומגוון של סוגי מבנים כגון מבנים לשימור, מבנים במתחמי פינוי בינוי והרחבות, תכניות שונות לרבעים והשכונות בעיר, עם פערים משמעותיים בשווים של הנכסים.

 

שמאי מקרקעין המבצע שמאות מקרקעין

שמאית המקרקעין אירית ונונו רשומה ברשימת העדים המומחים אשר עדותם המקצועית קבילה בבתי המשפט בישראל ובבית הדין הרבני. כמו כן היא רשומה במאגר של השמאים הממשלתיים באזור תל-אביב והמרכז.

לאור פעילותה הרב גונית, שמאי מקרקעין אירית ונונו רשומה במאגרי השמאים של רשות המיסים, של משרד המשפטים, של האפוטרופוס הכללי ושל כונס הנכסים הרשמי.

תחומי הפעילות במשרד שמאי מקרקעין בתל אביב כוללים טיפול רציף בנושאים כמו שמאות מקרקעין הערכת עלויות בנייה, הערכת מיסוי מקרקעין צפוי.

 

שמאות מקרקעין מול גורמים מוניציפליים וגורמים ממשלתיים

משרד שמאי מקרקעין מעניק שירותים של שמאות מקרקעין ועוסק במגוון תחומים בענף המקרקעין ובתחומים משלימים, הן שמאי מקרקעין בתל אביב והן בערים נוספות ברחבי הארץ:

 • היטל השבחה – טיפול בהפחתה של דרישות היטל השבחה וייצוג בפני שמאי מכריע, ייעוץ והכנת חוות דעת לקבלת אומדן של גובה היטל השבחה הצפוי.
 • רשות מקרקעי ישראל – טיפול בדמי היתר, דמי הסכמה ודמי היוון במגזר העירוני ובמגזר החקלאי.
 • הערכות שווי – הערכות שווי של נכסים לפני רכישתם או לפני מכירתם, בדיקת שווי נכסים לפירוק שותפות בנכסים, הערכות שווי של עלויות בנייה ונזקים למקרקעין.
 • עריכת חוות דעת שמאית, השגה, לצורך רכישת דירה ו/או נכס מסחרי  המוחזק ע"י דייר מוגן הזכאי לרכוש את זכויות הבעלות מחברת עמידר ובדיקת הצעת המכר.
 • עריכת חוות דעת של מומחה והופעה בבית המשפט למתן עדות מומחה.
 • ליווי שמאי של תוכנית בניין עיר – הכנת טבלאות איזון לאיחוד ולחלוקה ובדיקת תכנית מופקדת לעיון הציבור לצורך הגשת התנגדות.
 • עריכת חוות דעת לעניין אומדן שווי זכויות של דיירות מוגנת ודמי פינוי – עריכת חוות דעת הכוללת את האומדנים הבאים: אומדן שווי זכות בעלות על נכס שבו מתגורר דייר מוגן, אומדן שווי דמי מפתח, אומדן שווי זכות דיירות מוגנת והערכת אומדן של גובה דמי פינוי הולמים.

שמאית מקרקעין בתל אביב

צרו איתנו קשר

  תפריט נגישות

  למידע וייעוץ מקצועי