מיסוי מקרקעין – מס שבח, מס רכישה

דף הבית / שירותי המשרד / מיסוי מקרקעין – מס שבח, מס רכישה

המשרד נותן שירותי הכנת חוות דעת לעניין מיסוי מקרקעין והשתתפות בדיונים במשרדי מיסוי מקרקעין.

 

 • שמאות וייצוג שמאי לעניין מיסוי מקרקעין, נדרש במקרים כדלקמן

  הערכת שמאי למס רכישה

 • העברת נכס ללא תמורה לקרוב כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, הכרוכה בתשלום מס רכישה.
 • העברת נכס ללא תמורה, אשר אינה בין קרובים כהגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין, הכרוכה בתשלום מס רכישה.

  הערכת שמאי למס שבח

 • העברת נכס ללא תמורה, אשר אינה בין קרובים כהגדרתם בחוק מיסוי מקרקעין, הכרוכה בתשלום מס שבח.
 • הערכת השקעות בנכס לצורך ניכוי במס שבח – לדוגמא עלות בנייה ושיפוצים אשר בעל הנכס לא מחזיק בקבלות ואישורים בגין התשלומים.

  אומדן שווי

 • אומדן שווי דירת המגורים, לצורך פטור ממס לפי סעיף 49ז' לחוק מיסוי מקרקעין ללא זכויות בנייה נוספות.
 • אומדן שווי נכס לצורך שומה עצמית.

למשרד ניסיון רב בבדיקות והערכות שווי למיסוי מקרקעין.

מומלץ לבצע לפני ביצוע עסקה במקרקעין ולצורך השומה העצמית הערכת שווי ובדיקה מקיפה ע"י שמאי מקרקעין מנוסה.

שמאית מקרקעין בתל אביב - מיסוי מקרקעין
למידע וייעוץ מקצועי