חוות דעת מומחה לבית משפט

דף הבית / שירותי המשרד / חוות דעת מומחה לבית משפט

משרד שמאות מקרקעין אירית ונונו נכלל ברשימת עדים מומחים מטעם בתי משפט בישראל
ו
מטעם בית הדין הרבני.
המשרד נותן שירותי הכנת חוות דעת של מומחה לבית משפט והופעה בבית משפט.

שמאי מקרקעין – חוות דעת משפטית


שמאי המקרקעין מגיש חוות דעת לבית המשפט ולעיתים אף צריך להגן עלייה אל מול חוות דעת של שמאי מהצד השני ולכן חשוב לבחור בשמאי מקרקעין מקצועי, בעל ניסיון רב בתחום אשר בקיא בפרטים ושולט ברזי המקרקעין. כל אלה יגבירו את סיכוי קבלת חוות הדעת על ידי בית המשפט.

למשרד ניסיון רב בעריכת חוות דעת מומחה לבית משפט:
פירוק שותפות במקרקעין, תשלומי איזון בין דיירים בבית משותף, הכנת טבלאות הקצאה, שומות לדמי פינוי נכסים מוגנים, שומות לנכסים למכירה בדרך של הוצאה לפועל (כינוס נכסים), שומות לנזקים וליקויי בנייה, שומות לדמי שכירות ודמי שימוש ראויים.

למשרד ניסיון רב בהופעות ומתן עדות בבית משפט.

שמאי מקרקעין חוות דעת משפטית
למידע וייעוץ מקצועי