רשות מקרקעי ישראל

דף הבית / שירותי המשרד / רשות מקרקעי ישראל

משרדה של אירית ונונו, שמאית מקרקעין עם ניסיון רב, מתמחה בהכנת שומות השגה וערעור על שומות רשות מקרקעי ישראל לנכסים שונים, במגזר העירוני ובמגזר החקלאי בכל רחבי הארץ.

השגה על שומה של מינהל מקרקעי ישראל

המשרד נותן שירותי הכנת חוות דעת שמאית, השגה על שומת המינהל וייצוג בפני שמאי ממשלתי מחוזי וועדת השגות.

למשרד ניסיון רב בעריכת חוות דעת בנושאים הבאים:

דמי היוון, דמי היתר, דמי הסכמה בנחלה, דמי שימוש פל"ח (פעילות לא חקלאית) בנחלות חקלאיות.

לצורך בדיקת היתכנות כלכלית להגשת שומת השגה לרשות מקרקעי ישראל יש להעביר את מכתב הדרישה והשומה.

שמאי מקרקעין -רשות מקרקעי ישראל
למידע וייעוץ מקצועי