רשות מקרקעי ישראל

דף הבית / שירותי המשרד / השגה לרשות מקרקעי ישראל

משרדה של אירית ונונו, שמאית מקרקעין עם ניסיון רב, מתמחה בהכנת שומות השגה וערעור על שומות רשות מקרקעי ישראל לנכסים שונים, במגזר העירוני ובמגזר החקלאי בכל רחבי הארץ.

 

הגשת השגה לרשות מקרקעי ישראל ניתן להגיש לאחר קבלת שומת מקרקעין, וזאת בהתאם להחלטה 1304.

שמאי מקרקעין יכול לסייע לכם באמצעים הבאים:

 

  • הגשת השגה על שומה באמצעות הגשת שומה נגדית.

  • הגשת בקשה לתיקון טעות שנפלה בשומה (עד 21 ימים מקבלת השומה) הטעויות בגינן ניתן להגיש בקשה מתייחסות לפרטי המקרקעין, הזכויות הקנייניות במקרקעין, המצב התכנוני, הנתונים הפיזיים או טעות אריתמטית בחישוב.
    .
  • להעלות טענות משפטיות או טענות הקשורות לעניין עלויות הפיתוח.

 

השגה על שומה של מינהל מקרקעי ישראל

 

משרד שמאות מקרקעין אירית ונונו מספק שירותי הכנת חוות דעת שמאית, השגה על שומת המינהל וייצוג בפני שמאי ממשלתי מחוזי וועדת השגות.

 

ניתן להגיש מספר השגות על שומה, כאשר השגה ראשונה לרשות מקרקעי ישראל אפשרית עד 60 ימים מקבלת השומה. חשוב לציין כי ההגשה תדון בפני השמאי הממשלתי והיא יכולה להיות נמוכה, שווה או גבוהה מהשווי בשומה המקורית (ולכן ישנה משמעות רבה לייעוץ וליווי מקצועי של שמאי מקרקעין).

 

השגה שנייה לרשות מקרקעי ישראל אפשרית עד 45 ימים מקבלת ההחלטה בהשגה הראשונה, וגם במקרה זה יכולה הוועדה להחליט לטובת או נגד המגיש (או להשאיר את גובה השומה על כנה).

 

למשרדנו ניסיון רב בעריכת חוות דעת בנושאים הבאים:

דמי היוון, דמי היתר, דמי הסכמה בנחלה, דמי שימוש פל"ח (פעילות לא חקלאית) בנחלות חקלאיות.

 

לצורך בדיקת היתכנות כלכלית להגשת שומת השגה לרשות מקרקעי ישראל יש להעביר את מכתב הדרישה והשומה.

שמאי מקרקעין -רשות מקרקעי ישראל
למידע וייעוץ מקצועי