רשות מקרקעי ישראל

דף הבית / שירותי המשרד / השגה לרשות מקרקעי ישראל

משרדה של אירית ונונו – שמאית מקרקעין מנוסה, מתמחה בהכנת שומות השגה וערעור על שומות רשות מקרקעי ישראל לנכסים שונים ברחבי הארץ הן מגזר העירוני הן מגזר החקלאי. 

 

לאחר קבלת שומת מקרקעין ניתן להגיש השגה לרשות מקרקעי ישראל וזאת בהתאם להחלטה 1304.

 

שמאי מקרקעין יכול לסייע לכם באמצעים הבאים:

  • הגשת השגה על שומה בהגשת שומה נגדית.
  • הגשת בקשה לתיקון טעות שנפלה בשומה (עד 21 ימים מקבלת השומה). הטעויות בגינן ניתן להגיש בקשה. מתייחסות לפרטי המקרקעין, לזכויות הקנייניות במקרקעין, למצב התכנוני, לנתונים הפיזיים ולטעות אריתמטית בחישוב.
  • העלאת טענות משפטיות או טענות הקשורות לעלויות הפיתוח.

 

השגה על שומה של מינהל מקרקעי ישראל

 

משרד שמאות מקרקעין – אירית ונונו מספק שירותי הכנת חוות דעת שמאית, השגה על שומת המינהל וייצוג בפני שמאי ממשלתי מחוזי בוועדת השגות.

 

ניתן להגיש מספר השגות על שומה. השגה ראשונה לרשות מקרקעי ישראל, אפשרית עד 60 ימים מקבלת השומה. חשוב לציין כי ההגשה תידון בפני השמאי הממשלתי והיא יכולה להיות נמוכה, שווה או גבוהה מהשווי של הנכס בשומה המקורית. לכן בעת הגשת השגה על שומה יש חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משמאי מקרקעין ולליווי של שמאי מקרקעין מנוסה בתהליך.

 

השגה שנייה לרשות מקרקעי ישראל אפשרית עד 45 ימים מקבלת ההחלטה בהשגה הראשונה. וגם כאן יכולה הוועדה להכריע בעד מגיש ההשגה או נגדו או להשאיר את גובה השומה על כנו.

 

למשרדנו ניסיון רב בעריכת חוות דעת בנושאים הבאים:

דמי היוון, דמי היתר, דמי הסכמה בנחלה, דמי שימוש פל"ח (פעילות לא חקלאית) בנחלות חקלאיות.

 

לצורך בדיקת היתכנות כלכלית להגשת שומת השגה לרשות מקרקעי ישראל, יש להעביר את מכתב הדרישה ואת השומה.

שמאי מקרקעין -רשות מקרקעי ישראל
למידע וייעוץ מקצועי