דף הבית / שמאי מכריע

שמאי מכריע

שמאי מכריע

שמאי מכריע הינו שמאי מקרקעין, אשר, נכלל ברשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון והבנייה.
השמאי המכריע מחליט ומכריע בסוגיות של תביעה להיטל השבחה לעניין מהות ההשבחה וגובה ההשבחה.

 

בקשה למינוי שמאי מכריע

הבקשה למינוי שמאי מכריע מתבצעת באמצעות טופס מקוון, אשר, מוגשת ליושב ראש מועצת השמאים.

מועצת השמאים מעבירה הודעה על הגשת הבקשה ומינוי השמאי המכריע עם העתק למבקש, הוועדה המקומית ושמאי הוועדה ולשמאי המכריע.

 

השמאי המייצג את המבקש יכין ויערוך תוך 21 יום מיום ההודעה על מינוי השמאי המכריע את המסמכים הנדרשים על פי החוק אשר כוללים את התביעה, נסח רישום, החלטת הוועדה המקומית, שומה שנערכה מטעם המבקש וכל מסמך אשר רלוונטי לשומה.

 

שמאי מכריע להיטל השבחה

לשומה הנגדית, אשר, נערכת ע"י שמאי מקרקעין מטעם המבקש חשיבות רבה והינה כוללת פרטי הנכס, סקירת מהות ההשבחה, טיעונים לעניין גובה היטל ההשבחה, סקירת נתוני שווי וסקירת שומות מכריעות אשר נערכו ע"י שמאים מכריעים.

לאחר הגשת השומה הנגדית והמסמכים הנראים מעלה אין אפשרות להגיש מסמכים נוספים, אלא באישור מיוחד של השמאי המכריע.

 

הוועדה המקומית ושמאי מקרקעין מטעמה (המשיבה) יגישו את תשובותיהם בתוך 30 יום מקבלת מסמכי המבקש.

 

השמאי המכריע קובע את מועד הדיון שיתקיים במשרדו או במקום אחר.


בדיון שמאי הצדדים מציגים את טענותיהם, נימוקים לטענות ומסמכים ככל הנדרש.

 

השמאי המכריע מנהל פרוטוקול של עיקרי הדיון ורשאי לדרוש מהצדדים מסמכים, חומר נוסף או הבהרות.

 

השמאי המכריע מחליט תוך 60 יום ומודיע לצדדים על קבלת החלטה וסיום שומה מכרעת.

 

השמאות המכרעת מועברת לצדדים לאחר תשלום מלוא שכר הטרחה.

 

שכר הטירחה נקבע עפ"י תקנות לחוק בהתאם לגובה סכום התביעה, ההשבחה.

 

ערעור על החלטת שמאי מכריע

על החלטה של שמאי מכריע ניתן להגיש ערר בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, תוך 45 יום.

הליך הבקשה למינוי וייצוג בפני שמאי מכריע מתבצע על פי רוב על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ומנוסה, אשר מכין חוות דעת מנומקת ומבוססת, מרכז ומאתר את המסמכים הנדרשים עפ"י החוק לצורך הגשה לשמאי המכריע, מייצג את המבקש בדיון המקצועי בפני השמאי המכריע ועוקב אחרי לוחות הזמנים הנדרשים על פי החוק בכל השלבים הנ"ל.

לצורך בדיקת היתכנות כלכלית להגשת שומת השגה ובקשה למינוי שמאי מכריע,
יש להעביר אלינו את מכתב הדרישה והשומה ותיעוד מועד קבלת הדרישה מהוועדה המקומית.

חיפוש באתר
משרד שמאות מקרקעין - אירית ונונו
המשרד עוסק בתחומים שונים בעולם שמאות מקרקעין.

שלונסקי 43, תל אביב
052-2873702

השאירו פרטים ליצירת קשר

    תפריט נגישות

    למידע וייעוץ מקצועי