צור קשר
072-3937683
פירוק שיתוף במקרקעין

דף הבית / שירותי המשרד / פירוק שיתוף במקרקעין

בהתאם לסעיף 27 לחוק המקרקעין - בבעלות משותפת במקרקעין בעלותו של כל שותף במקרקעין מתפשטת בכל אתר במקרקעין ואין לכל שותף חלק מסויים בהם.
עם זאת, קיימת זכות בסיסית לפירוק שיתוף במקרקעין.
לפיכך, אם ירשתם מקרקעין יחד עם שותפים נוספים וברצונכם לחלק את שווי הזכויות בנכס בעזרת איזון נכון וליווי מקצועי, פירוק שיתוף מקרקעין בצורה הוגנת ושיוויונית אפשרי בהחלט.

פירוק שיתוף במקרקעין נדרש במקרים שונים, במסגרת פירוק שותפות עסקית, פרידה של בני זוג וחלוקת רכושם וגם יורשים שבעל כורחם שותפים לנכס יחד עם אחרים.

 

תפקיד שמאי מקרקעין בפירוק שותפות מקרקעין


שמאי מקרקעין הינו הסמכות לקביעת שווי הנכסים המחולקים. השמאי בוחן את המצב התכנוני של הנכס יחד עם ההיבט המשפטי והפיזי, וקובע האם ניתן לבצע חלוקה בעין (הסבר בהמשך) או לבצע פירוק על פי חלוקת שווי. במקרים של חלוקה בעין יקבע שמאי המקרקעין האם יש צורך בתשלומי איזון ואם כן יקבע את גובהם. במקרים של חלוקת שווי יקבע השמאי את ערך הנכס לביצוע החלוקה.
בסיכום עבודתו מציג שמאי המקרקעין דוח שומה בו מפורט שווי הנכס על חלקיו השונים ואת הייחסיות בהתאם לשותפות במקרקעין.

כל שותף במקרקעין זכאי לדרוש את החלק המגיע לו במקרקעין בכל עת ועל פי החוק. גם אם בבעלות אותו שותף נתח קטן מהזכויות במקרקעין. כמובן שכמו בכל שותפות הסכמת שאר השותפים עתידה להקל מאוד על התהליך. אם קיימת הסכמה לבקשת פירוק שיתוף במקרקעין אז ניתן לעשות את ההליך במהירות רבה.

 

פירוק שיתוף לפי "חלוקה בעין"

 

חלוקה בעין או פירוק בעין מתבצע במקרים בהם ניתן להפריד את הנכס למספר חלקים בהתאם לחלוקת הבעלות. אם הדבר אפשרי אז חלוקה פיסית של הקרקע בין השותפים הינה האופציה העדיפה. בחוק מכונה הליך זה חלוקה בעין ובית המשפט רשאי לקבוע תשלומי איזון לצורך השוואת חלקיהם של השותפים. לדוג' בבעלות בעל ואישה שתי דירות בעלות ערך כספי שונה ויש להם חלק שווה ברכוש. השותף אשר קיבל את הדירה בעלת הערך הגבוה ישלם את ההפרש להשוואת החלקים.

 

פירוק שיתוף לפי חלוקת שווי

חלוקת שווי הנכס על פי חלקו היחסי של כל שותף (אחוז אחזקתו). בין אם הנכס נמכר לצד שלישי או לאחד מהשותפים תתחלק התמורה בהתאם ליחסיות בבעלות על הנכס.

פירוק שותפות במקרקעין