צור קשר
072-3937683
שמאות מקרקעין 

 

אירית ונונו שמאית מקרקעין וכלכלנית (MBA), משרד שמאות מקרקעין, ייעוץ כלכלי וניהול נכסים, עם וותק של מעל ל-10 שנים.

 

 

אירית ונונו שמאית מקרקעין

 

המשרד נכלל ברשימת עדים מומחים מטעם בתי משפט בישראל, בית הדין הרבני, מאגר השמאי הממשלתי אזור תל אביב והמרכז, מאגר השמאים של חברת עמידר (מרחב תל אביב-יפו), מאגר השמאים של רשות המיסים, ביטוח לאומי ומאגר השמאים של חברת בזק.

 
המשרד מעניק שירותי שמאי מקרקעין, ועוסק במגוון תחומים בענף המקרקעין ובתחומים משלימים:

היטל השבחה –
 טיפול בהפחתת דרישות היטל השבחה, כולל ייצוג בפני שמאי מכריע והוועדה המקומית מטעם מועצת השמאים, ייעוץ והכנת חוות דעת לאומדן היטל השבחה צפוי והזמנת שומת היטל השבחה.

מקרקעי ישראל (רמ"י)  –  דמי היתר, דמי הסכמה ודמי היוון לרשות מקרקעי ישראל.

הערכות שווי –
 הערכות שווי לפני רכישה/מכירה של נכסים, בדיקות שווי לצורך פירוק שיתוף בנכסים, הערכות שווי עלויות בנייה ונזקים למקרקעין.

חוות דעת של מומחה לבית משפט  –
 חוות דעת והופעה בבית משפט.
 
תכנון – ליווי שמאי של תכנית בניין עיר, הכנת טבלאות לאיחוד וחלוקה – טבלאות איזון, בדיקת תכניות לצורך הגשת התנגדות.

אומדן שווי זכויות דיירות מוגנת ודמי פינוי, עריכת חוות דעת לאומדן זכות הבעלות בנכס התפוס על ידי דייר מוגן, אומדן דמי מפתח ראויים, אומדן שווי זכות דיירות המוגנת ואומדן דמי פינוי ראויים.
 

אירית ונונו שמאות מקרקעין